Vester Nebel er et sogn i Kolding kommune
på 1295 ha og som havde 2019 indbyggere pr. 1/1-2016.
   
Sognet domineres af 2 nord-syd gående dale, ådalen i midten og Donssødalen i øst. Vest for åen består jorden fortrinsvis af ler og mod øst fortrinsvis af sand.
   
I jægerstenalderen har der på grund af befolkningens fåtallighed kun sjældent boet mennesker i Vester Nebel.
   
I bondesten-, bronze- og jernalderen er der sandsynlighed for en fastboende befolkning.
   
Omkring år 1000 må landsbyen Vester Nebel være blevet oprettet. Nebel eller Nybøl betyder et nyt bol, og bol betyder blot et sted, hvor nogen boede. Stednavneforskere siger, at landsbyer med navne af Nybøltypen er fra ca. år 1000.
   
Omkring år 1000 oprettedes mange nye landsbyer på grund af hjulplovens indførelse. Den var en meget stor forbedring i forhold til den primitive ard, som man hidtil havde pløjet med, men hjulploven krævede 4 til 6 hestes forspand og 2 mands betjening og derfor også en betydelig grad af samarbejde mellem bønderne. Det er formentlig folk, som har boet i sognet, som er flyttet sammen og har oprettet landsbyen Vester Nebel.
   
Den oprindelige skov blev efterhånden trængt meget stærkt tilbage af landbruget. I 1600-tallet er nævnt Sønderskoven, Vestskoven, som lå omkring ved Balleskovgård og skoven i Holmen. Elkærholms skov rummer måske en lille del af Sønderskov, medens de sidste rester af de 2 andre skove forsvandt i løbet af 1800-tallet. I dag har Elkærholm 14 ha skov.

Tilbage til startsiden