byskilt_mini_graa

Vester Nebel Sogn
2066 indbyggere pr. 1/1-2017
.


____________________________________________________
 

v-nebel-kirke    vnkirke_N

Sognepræst
Dennis Voss Stensgaard
28 21 38 11/42 40 04 48
dvs@km.dk

Organist
Børge Thorsager
Bygvænget 28, Ågård, 6040 Egtved
Telefon: 75 55 38 67
E-mail: borgeth@profibermail.dk

Kirkesangere:
Emilie Cathrine Hansen og Marie Larsen


Graver
Robert Andersen
Koldingvej 37, Vester Nebel, 6040 Egtved
Telefon: 21 75 32 53

 tirsdag - fredag kl. 9.00 - 9.30
   
Gravermedhjælper

Hanne Lundbak

Menighedsråd:
   

Formand
Dorte Vestergaard
Musvitvej 10, V. Nebel, 6040 Egtved
Telefon: 23 96 60 45
E-post: wesser7@gmail.com

Næstformand
Dorthe Thomasen
Sødalen 13, V. Nebel, 6040 Egtved

Kirkeværge
Jørgen Hansen
Bavnehøj 41, Vester Nebel, 6040 Egtved
61 67 38 35/75 55 41 32
pedellen2009@live.dk

Kasserer
Carl-Martin Hansen
Ågårdvej 31, V. Nebel, 6040 Egtved

Sekretær
Birgitte Hansen
Koldingvej 5, Vester Nebel, 6040 Egtved
42 48 11 60


Menighedsrådsmedlem
Inge Marie Hansen
Koldingvej 83, Dybvadbro, 6040 Egtved

Sognepræst
Dennis Voss Stensgaard
28 21 38 11/42 40 04 48

dvs@km.dk

Medarbejderrepræsentant
Robert Andersen

_____________________________________

Sognehus
Koldingvej 1, Vester Nebel

_____________________________________
jul-2018-26

 


2017 10.30


2016 2

2016


konf vn

2015

________________________________________________________


Stenskulptur

Det var med stor glæde og fornøjelse vi den 25. august holdt indvielse af den nye skulptur på kirkegården efter gudstjenesten.

Robert-og-skulptur


Det er graver Robert Andersen, der har fundet de gamle sten frem og
skabt den smukke skulptur, der er placeret øst for kirken.
Skulpturen er udformet med kristendommens tre grundsymboler:
korset, ankeret og hjertet.
Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre.
Men størst af dem er kærligheden.
Og sådan er det også for skulpturen.
Hjertet er størst. For af kærligheden springer troen og håbet.
Af kærlighed lod Gud sin søn føde,
af kærlighed vækkede han ham påskemorgen til nyt liv.
Af kærligheden gror troen og håbet, flettet sammen, forbundet i uendelighed.
Intet uden det andet.
Håbet på Gud, som det anker, der holder os fast i troen,
når det hele bliver lidt svært.
Troen, den faste tillid på det, der håbes på,
overbevisningen om det, der ikke ses.
Troen som tillid til, at Guds kærlighed også gælder for os.
For overalt dette iføres vi kærligheden som er fuldkommenhedens bånd.
Så der er kun at sige:
Af hjertet TAK på Vester Nebel kirkegårds vegne og tillykke med vores nye skulptur!_________________________________________________________


Flere oplysninger om Vester Nebel sogn på
Sogneportalen
 


Til toppen