style="background-color: rgb(0,0,0); background-image: none;">

â Lokalrådsmedlemmer
â Lokalrådets Referater

â Lokalrådssammensætning
â Reklamer på nevling.dk

â Lokalrådets Vedtægter
â Nyt fra Lokalrådet

â Rådets Generalforsamling
â Lokalrådet på facebook

Landsbysamarbejdet
i Kolding Kommune

NYT fra landsbyerne

aller hjarup sjølund
a_p3_4 copy jordrup skanderup
dons lilballe stepping
ejstrup sdr bjert taps
eltang sdr stenderup v nebel
harte sdr vilstrup viuf
hejls ødis

     
Aktuelt fra Kolding Kommune

      
www.fnyt.dk har også
Øster Starup sogns foreninger
.
    
Se også
    Ø. Starup hjemmeside

severinjørgensen

Klik på billedet og læs om
Severin Jørgensen

   
Vester Nebel

   
er et sogn i Kolding kommune
på 1295 ha og som havde 2019 indbyggere pr. 1/1-2016.
   
Sognet domineres af 2 nord-syd gående dale, ådalen i midten og Donssødalen i øst. Vest for åen består jorden fortrinsvis af ler og mod øst fortrinsvis af sand.
   
I jægerstenalderen har der på grund af befolkningens fåtallighed kun sjældent boet mennesker i Vester Nebel.
   
I bondesten-, bronze- og jernalderen er der sandsynlighed for en fastboende befolkning.
   
Omkring år 1000 må landsbyen Vester Nebel være blevet oprettet. Nebel eller Nybøl betyder et nyt bol, og bol betyder blot et sted, hvor nogen boede. Stednavneforskere siger, at landsbyer med navne af Nybøltypen er fra ca. år 1000.
   
Omkring år 1000 oprettedes mange nye landsbyer på grund af hjulplovens indførelse. Den var en meget stor forbedring i forhold til den primitive ard, som man hidtil havde pløjet med, men hjulploven krævede 4 til 6 hestes forspand og 2 mands betjening og derfor også en betydelig grad af samarbejde mellem bønderne. Det er formentlig folk, som har boet i sognet, som er flyttet sammen og har oprettet landsbyen Vester Nebel.
   
Den oprindelige skov blev efterhånden trængt meget stærkt tilbage af landbruget. I 1600-tallet er nævnt Sønderskoven, Vestskoven, som lå omkring ved Balleskovgård og skoven i Holmen. Elkærholms skov rummer måske en lille del af Sønderskov, medens de sidste rester af de 2 andre skove forsvandt i løbet af 1800-tallet. I dag har Elkærholm 14 ha skov.

    
ÆNDRINGER til ForeningsNyt VEDR. Oasen:
    
Bowling start 12. sept. kl. 12.30
Bustur til Moesgård torsdag 8/9.

    
Oasen har afholdt Klubmesterskab i Petanque
     
Se mere...

MOTIONSLØB
lørdag d. 10. september
ved Ø.Starup-V.Nebel Hallen

læs mere...

      
DB-logo-5cm
Vester Nebel
    
Frem til 1. oktober
bliver der rodet i butikken.

Butikken vil gennemgå en større opdatering.
    
Læs mere...

Aktivitetskalender
fra ForeningsNyt

      
Kirke-gudstjenester
og aktiviteter m.m
.
læs her:

V. Nebel - Ågård - Ø. Starup

Fotos og historie søges. Kan I mon hjælpe os?
Børnegården Vester Nebel er i gang med et pilotprojekt om at udvikle et bykort for børn. Dette bykort skal være til gavn for børn og deres forældre...
læs mere

DSC_0019-xxx

HJERTESTARTER
udendørs ved Brugsens flaskerum

garagesalgsmarked

Vester Nebel Hallens Støtteforenings Bagagerumsmarked
søndag den 29. juni på sportspladsen

Til toppen

 
  siden 10/3 2010